ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം

ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.  കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ വാസ്തു ശിൽപ്പ വൈദഗ്ധ്യത്തിനു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്‌ ഈ ക്ഷേത്ര നിര്‍മിതി  . ഇവിടെ ഭഗവതിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്  ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. രാവിലെ സരസ്വതിയായും, ഉച്ചക്ക് ലക്ഷ്മിയായും വൈകുന്നേരം ദുർഗ്ഗയായുമാണ് ദേവി പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്.  ഈ മൂന്നു സമയങ്ങളിൽ വെള്ളയിലും, രക്തവർണ്ണത്തിലും നീല വർണ്ണത്തിലുമുള്ള  ഉടയാടകളിലാണ്  ദേവിയെ അണിയിച്ചു ഒരുക്കുന്നത്.

chottanikkara temple ; picture: http://www.chottanikkara.com

ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത്‌  ചോറ്റാനിക്കര മകം തൊഴൽ ആണ് . മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലാണ് മകം തൊഴല്‍ ആഘോഷിക്കുക. മാനസിക ക്ലേശങ്ങളും വ്യാധികളും ശമിപ്പിക്കാൻ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു . സ്വർണ്ണ വർണ്ണ ത്തിലുള്ള വലിയ ആകാരമുള്ള ദേവീ വിഗ്രഹം പുഷ്പ്പ മാല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മുത്തുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് വിഗ്രഹ ദർശനം വിശ്വാസികളുടെ  മനസ്സ് നിറയ്ക്കും .

ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് , ശിവൻ , സുബ്ര മണ്യ ൻ , ഗണേശ, ശാസ്താ പ്രതിഷ്ഠ കൾ ഉണ്ട്. ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളാണ് ഉത്സവ ക്കാലം . അതാണ് ചോറ്റാനിക്കര സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ വേള.