ആലപ്പുഴയിലെ ജൈന ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലേത് . ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുപ്പളത്തിനു വടക്കുകിഴക്ക്‌ ദിശയില്‍ പ്രശസ്തമായ ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലാണ്   ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് . തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ജൈനമത പ്രചരണത്തില്‍ മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ച ക്ഷേത്രമാണിത് .

ആലപ്പുഴയിലെ വ്യാവസായിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കായി രാജാ കേശവദാസിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇവിടേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നാല്‍പത്തിരണ്ടു ഗുജറാത്തി കുടുംബങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു . നൂറു വര്‍ഷവും ഇരുപത്തി രണ്ടു വര്‍ഷവും പഴക്കമുള്ള രണ്ടു കോവിലുകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. ആലപ്പുഴയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയിൽ നിർണ്ണായക സ്ഥാനമാണ് ഈ ജൈന  ക്ഷേത്രം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് .  നിലവിൽ 14 ജൈനകുടുംബങ്ങളാണ് ഗുജറാത്ത് തെരുവിലുളളതു.  വരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രം.

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15740.62661097755!2d76.3236565!3d9.495101!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x27c0db4927d1da7c!2sJain+Temple!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1487090152464″ width=”800″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>